OVER DIKAT

Dikat werd in 1996 opgericht door André te Brake.

Dikat is een veelzijdig bedrijf met uitgebreide kennis van diverse technieken, zowel in de bouw als op het gebied van elektra-, metaal- en machinebouw, en maakt daarbij gebruik van duurzame producten.

Door de uiteenlopende werkzaamheden die Dikat in het verleden heeft uitgevoerd, hanteert het bedrijf een unieke benadering van bouwprojecten. Niet volgens de gangbare methoden, maar altijd met de vraag: hoe kan het beter?

De afgelopen vijf jaar richt Dikat zich steeds meer op het verduurzamen van bestaande woningen. Door vloeren en wanden te isoleren, te ventileren en oude kozijnen te vervangen door nieuwe, hoogwaardige isolatiekozijnen, gecombineerd met een nieuw geïsoleerd dak met zonnepanelen, kan een oude woning in één keer worden geüpdatet tot een “bijna nul op de meter” woning.

Bij Dikat verstaan we onder duurzame producten: producten die langdurig de functie kunnen vervullen waarvoor ze zijn gemaakt. Dit minimaliseert het gebruik van grondstoffen, arbeid en afvalproductie over de levensduur van het product. Dit betekent niet per se dat het product tijdens de productie het meest milieuvriendelijk is. In vergelijking met een milieuvriendelijker product met dezelfde functie dat slechts half zo lang meegaat, is een duurzaam product vaak de betere keuze. Daarnaast speelt het onderhoud dat nodig is om een gebouw of installatie goed te laten functioneren een belangrijke rol in het totale duurzaamheidsaspect van het product.